جستجو

شرایط و قوانین

قوانین عمومی

تمامی اصول و رویه‏‌های چاپ قزوین‏ منطبق با قوانین تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده بوده و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر می‌باشد.
در صورتی که در آینده قوانین تغییراتی اعمال گردد، در همین صفحه تغییرات بروزرسانی خواهد شد.
همچنین استفاده از خدمات چاپ قزوین به معنی پذیرش مستمر هرگونه تغییرات در قوانین و شرایط استفاده در آینده می باشد.

رعایت حریم شخصی

چاپ قزوین به اطلاعات شخصی و خصوص اشخاص که در وبسایت وارد نموده اند احترام می گذارد و از آن حفاظت میکند.
تمامی اطلاعات موجود در وبسایت تماما در جزئی از اموال چاپ قزوین محسوب گشته و حق استفاده و باز نشر آن ها بدون اجازه کتبی چاپ قزوین، غیرمجاز می باشد.